Knihy století

Sedmnáctý ročník výročních knižních cen Magnesia Litera se koná v roce 2018, tedy sto let od založení Československé republiky. Tento historický moment byl zároveň spojen s výraznou státní i společenskou podporou české literatury a slovesnosti, jejímž projevem byl mimo jiné v roce 1919 zákon o veřejných obecních knihovnách, díky němuž má Česko dodnes jednu z nejhustších sítí veřejných knihoven, nebo Státní cena za literaturu udělovaná českým spisovatelům od roku 1920. Proto jsme se rozhodli v rámci cen Magnesia Litera na toto výročí upozornit.

Jestliže ceny Magnesia Litera každoročně hledají nejlepší knihu kalendářního roku, rozhodli jsme se při zpětném pohledu pokusit o něco podobného a vybrat pomyslnou knihu roku v každém roce počínaje právě datem 1918. Ve spolupráci s literárními historiky jsme proto vybrali pět „nominací“ za léta 1918 – 2001, z nichž pak literární veřejnost (celkem hlasovalo 165 lidí) během ledna vybrala vítěze. V letech následujících již byly ceny Magnesia Litera vyhlašovány a knihu roku tedy máme vybránu. Prosíme, abyste svým hlasováním vybrali tři knihy, které v oněch 99 letech považujete ze nejlepší či nejdůležitější. Trojice knih, která získá nejvíce čtenářských hlasů, bude oznámena v průběhu vyhlašování cen Magnesia Litera 4. dubna.

Výběr nemá ambici stát se autoritativním, je to především hra. Hra, jejímž prostřednictvím bychom chtěli podnítit zájem širší veřejnosti o českou literární historii uplynulých sta let.

Hlasování bylo ukončeno.