Felix Kulpa

Satirické zpravodajské periodikum Tisíckráte zveřejňuje „alternativní fakta“ z prostředí římskokatolické církve podávaná naoko seriózní formou. Zažité stereotypy dovádí do krajnosti, čímž se nejen vymezuje vůči církevnímu konzervativismu, ale demaskuje a zesměšňuje i obecné předsudky sekulární veřejnosti. I přestože jde o „fake news“, obeznamují tyto texty laiky s rozmanitými stránkami církevního a náboženského života v rámci liturgického roku. Pod hlavičkou „Nikdo nám nepíše, co budeme diktovat“ připomínající reklamní slogan Parlamentních listů Tisíckráte v dalším plánu upozorňuje na působení dezinformačních serverů, které se v dnešní postfaktické době podílejí na utváření veřejného mínění. Zasvěcené texty autorů vystupujících pod společným jménem Felix Kulpa poukazují na důvěrnou znalost problematiky i prostředí.