KKRD Boys

Svérázný blog obsahově i jazykově pevně zakotvený v Brně už dosahuje kultovního statusu i mimo své domovské město, byť pro obyvatele jiných částí republiky jsou texty psané směsicí brněnského hantecu a argotu tamního polosvěta na hranici srozumitelnosti. Útvary nazývané „brblanina“ (delší a strukturovanější) a „struska“ (kratší a spontánní) publikované na blogu a na Facebooku převážně obsahují bohatýrské historky z brněnských nevěstinců, privátů a hospod, v nichž převládá sex a konzumace alkoholu a drog. Anonymní autoři KKRD Boys, kteří se profilují silácky vyhraněným mužstvím včetně otevřené misogynie, se však neváhají podle potřeby vymezovat i vůči aktuálním společenským a politickým tématům, jako jsou projevy rasismu a neonacismu.