Martin Selner

Mediálně a společensky silně přítomné téma autismu pojednává vychovatel Martin Selner bez odstupu klinického pojmosloví a ani kolem něj nenašlapuje po špičkách. Od března 2016 v pravidelných krátkých úvahách přibližuje každodennost lidí s poruchou autistického spektra i těch, kdo o ně pečují. S využitím kontrapunktu vína jako symbolu uvolnění a bezstarostnosti a pomocí sebeironie, humoru a nadhledu jeho texty uvádějí na pravou míru obecně přijímaný obraz autismu a dávají vyniknout skutečnosti, že tím podstatným je sdílené lidství jak klientů stacionáře, tak jejich pečovatelů; ale i čtenářů.