Tisková zpráva 9.2.2016

Výroční knižní ceny Magnesia Litera v loňském roce přinesly několik novinek, které měly přispět k naplnění hlavního poslání cen, totiž propagaci kvalitních knih. Pro všechny nominované byly vyrobeny půlminutové animované knižní trailery (jejich režisérkou byla Maria Procházková), které se přístupnou formou snažily přiblížit hlavní přednosti nominovaných titulů. Vysílala je Česká televize, k dispozici byly pro reklamní účely také knihkupectvím a knihovnám a všem dotyčným nakladatelům. Zejména jejich uvedení na ČT1 mělo velký úspěch (sledovanost každého uvedení v průměru téměř 400 000 diváků) a i proto jejich výroba bude pokračovat i v roce letošním.

Menší změnu zaznamenalo v průběhu roku občanské sdružení Litera, kde přibyli noví členové: jednak ze stávajících organizací, dále pak byli přijati dva noví členové zastupující nově založenou Asociaci spisovatelů (Petra Hůlová a David Zábranský). Smutnou událostí bylo úmrtí Pavla Weigela, který v občanském sdružení zastupoval Obec spisovatelů.

Mediálně nejviditelnější novinkou bylo založení nestatutární kategorie Magnesia blog roku pro nejlepší blogy. Za blog Kafe a cigárko zvítězila herečka a blogerka Marie Doležalová a byl to začátek pro ni mimořádně úspěšného roku. Na jeho konci bylo knižní vydání blogů, které společnost Karlovarské minerální vody podpořila částkou 50 000 Kč. Stejnojmenná kniha z nakladatelství Domino se záhy stala jedním z největších předvánočních bestsellerů a za necelé dva měsíce se jí prodalo obdivuhodných 25 000 výtisků (a cca 2000 e-knih), přičemž vysoké prodeje pokračují, kniha stále dominuje žebříčkům bestsellerů. „Mám radost, že vítězka nové kategorie Magnesia blog roku zaznamenala takový úspěch u čtenářů i jako autorka knihy.  Těším se, že i letos najdeme mezi blogery talentovaného spisovatele, kterého podpoříme v jeho spisovatelském nadšení,“ řekl k tomu Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod

Velmi dobře se v knihkupectvích dařilo také knihám, které zvítězily v hlavních kategoriích cen Magnesia Litera. Tradičně nejlepších prodejů dosáhl absolutní vítěz, Kniha roku 2015, jíž se stal román Martina Reinera Básník. Jeho prodeje přesáhly počet 10 000 prodaných exemplářů, čímž překročil českou bestsellerovou hranici. Románu se do února 2015 prodalo kolem 7000 výtisků, následná nominace a vítězství tedy celkové prodeje zvýšily o necelou polovinu. Žebříčkově nejúspěšnější knihou z vítězných byla kniha pro děti Proč obrazy nepotřebují názvy od Ondřeje Horáka a kreslíře Jiřího Franty: v celoročním žebříčku Svazu českých nakladatelů a knihkupců se kniha umístila na 12. místě mezi knihami pro děti, v celoročním žebříčku knihkupectví Kosmas zaujala dokonce 6. místo v absolutním pořadí. Přesná data nejsou od nakladatelství k dispozici, pouze skutečnost, že knihu dvakrát dotiskovalo a že Česká televize zakoupila práva s úmyslem vyrobit animovaný seriál. Násobně, byť s nižšími čísly, se zvýšil prodej také dalších dvou knih: Stančíkova románu Mlýn na mumie, který zvítězil v prozaické kategorii (do února 2015 se prodalo cca 1800 výtisků, celkem do konce roku 3500), a překvapivého vítěze Litery za překladovou knihu, souboru poezie pro děti Jen jestli si nevymejšlíš od Shela Silversteina, kdy se prodeje zvýšily téměř čtyřnásobně, z 560 výtisků na 2150.

Struktura hlasování se také v letošním roce přidrží fungujícího modelu: o hlavní ceně Magnesia Litera – Kniha roku a také o nadžánrové kategorii DILIA Litera pro objev roku bude rozhodovat třísetčlenný sbor hlasujících, který tvoří lidé všech profesí knižní branže: knihkupci, knihovníci, redaktoři, kritici, pedagogové i samotní autoři, samozřejmě s vyloučením těch, u nichž by mohl nastat střet zájmů. O nominacích a vítězích jednotlivých kategorií rozhodují odborné pětičlenné poroty.

Slavnostní ceremoniál se bude letos opět konat v prostorách Nové scény Národního divadla (5. dubna od 20.15 hodin), moderovat jej budou společně Jiří Havelka a Daniela Písařovicová. Slavnostní předávání bude vysílat Česká televize na kanálu ČT Art přímým přenosem. Ocenění získají novou sošku Litera, kterou navrhl designér Jakub Berdych ze studia Qubus. Nominovaní autoři budou mít možnost představit své knihy na čtyřech veřejných, zdarma přístupných autorských čteních, která budou probíhat v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1). Letošní ročník byl obeslán 347 přihláškami ze 130 nakladatelství či jiných subjektů (univerzity, obce, muzea či soukromé osoby), což je o dvě méně, než kolik bylo přihlášeno v loňském ročníku. Nejpočetněji je obeslána Litera za prózu s 80 tituly. Číslo zároveň není konečné, porotci si mohou vyžádat další tituly, které mezi přihláškami postrádají – jak také již někteří učinili.

Titulárním partnerem cen je již od prvního ročníku společnost Karlovarské minerální vody se značkou minerální vody Magnesia. „Naše společnost dlouhodobě podporuje českou kulturu, ať se jedná o knihy, film, divadlo či populární hudbu. V rámci cen Magnesia Litera chceme zviditelnit autory kvalitních knižních titulů uplynulého roku i talentované nadšence publikující na svých on-line blozích. Vítězi hlavní ceny Magnesia Litera – Kniha roku tradičně věnujeme prémii 200 000 Kč,“ upřesňuje Alessandro Pasquale.

Partnerem Ceny čtenářů je opět největší české internetové knihkupectví Kosmas. Společnost odmění 500 vylosovaných čtenářů poukazem v hodnotě 200 Kč na libovolně vybrané knihy v internetovém knihkupectví kosmas.cz nebo v kamenných prodejnách Kosmas. K dispozici bude 80.000 pohlednic v knihkupectvích, knihovnách, školách či kavárnách. Aby byl jejich hlas platný, musejí čtenáři uvést knihu, která poprvé vyšla v roce 2015 a tou knihou musí být původní česká beletrie – tedy próza, poezie nebo kniha pro děti. Hlasovat lze i elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.magnesia-litera.cz a www.kosmas.cz a to až do 31. března.

Finanční prémii získá také vítěz jedné z dílčích kategorií. Jde o kategorii DILIA Litera pro objev roku. Díky příspěvku agentury DILIA je možné odměnit vítěze této kategorie částkou 30 000 Kč. Vítěz nestatutární kategorie Magnesia blog roku získá 50 000 Kč na vydání blogů knižně.

Mediálními partnery jsou časopisy Instinkt a Interview a deník Lidové noviny, dále kulturní a literární časopisy A2, Host, iLiteratura, Literární noviny a Tvar.

 

Počet přihlášek v jednotlivých kategoriích (celkem 347)

DILIA Litera pro objev roku: 22

Litera za knihu pro děti a mládež: 62

Litera za literaturu faktu: 60

Litera za nakladatelský čin: 31

Litera za poezii: 52

Litera za prózu: 80

Litera za překladovou knihu: 62
STATUT KNIŽNÍCH CEN MAGNESIA LITERA

Článek I.

 1. a) Posláním výročních knižních cen Magnesia Litera je podpora a popularizace kvalitních knih, původních českých i překladových.
 2. b) Vyhlašovatelem výročních knižních cen Magnesia Litera je občanské sdružení Litera. Jeho stanovy a členy určuje samostatný status.
 3. c) Ceny jsou udělovány každoročně, vždy na začátku druhého čtvrtletí roku za rok předcházející.
 4. d) Ceny mohou být uděleny pouze těm knihám, které mají v tiráži jako datum prvního vydání uvedeno datum předcházejícího roku, resp. roku na který se vztahuje udílení cen Litera. Za uzávěrku bude považováno datum 31. ledna příslušného roku, pokud nebude pořadateli veřejně oznámeno jiné datum. Knihy, které budou přihlášeny po tomto datu, nebudou do soutěže zařazeny ani v případě, že v jejich tiráži bude uveden jako datum vydání předcházející rok.
 5. e) Knihy mohou přihlašovat fyzické i právnické osoby, a to písemně na k tomu určeném formuláři.
 6. f) Oficiální trofejí spojenou se všemi kategoriemi je soška LITERA, případně finanční ocenění. Hlavní cena Magnesia Litera – Kniha roku je spojena s finanční prémií ve výši nejméně 100.000 Kč. Tuto prémii získává autor podle toho, v jaké kategorii byla kniha nominována; v případě souběhu nominací bude prémie rozdělena rovným dílem.
 7. g) Do názvu kategorie může být vloženo jméno fyzického či právnického subjektu, případně výrobku (značky) dle přání partnera příslušné kategorie. Takové pojmenování kategorie podléhá schválení občanským sdružením Litera v souladu s jeho platnými stanovami.

 

Článek II.

 1. a) Ceny v jednotlivých kategoriích udělují pětičlenné odborné poroty mimo kategorie které upravuje bod IIe.
 2. b) Tyto odborné poroty jmenuje občanské sdružení Litera s přihlédnutím k návrhům obcí a institucí, jejichž zástupci jsou členy sdružení: Asociace spisovatelů, Akademie věd ČR, Česká sekce IBBY, České centrum PEN klubu, Obec překladatelů, Obec spisovatelů, Nadace Český literární fond, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Žádný člen poroty nesmí v porotě pracovat nepřetržitě déle než tři roky.
 3. c) Odborné poroty mají právo nominovat tři kandidáty v příslušných kategoriích. V kategorii Litera za prózu může být nominací šest.
 4. d) V případě nedostatku kvalitních titulů v některé z kategorií nemusí být nominován ani jeden titul.
 5. e) O vítězi kategorie Litera pro objev roku a hlavní kategorie Kniha roku rozhoduje široký (100-300 členů) sbor hlasujících, které jmenuje občanské sdružení Litera. Hlasy sčítají společně předseda poroty a dva členové občanského sdružení.
 6. f) Pokud se v některé z kategorií více než polovina porotců zdrží hlasování, nebude v této kategorii vyhlášen vítěz.
 7. g) Je-li některý z členů sboru hlasujících autorem nominované knihy, v příbuzenském vztahu s autorem nominované knihy či nakladatelem nominované knihy, nebude jeho hlas uznán jako platný.
 8. h) Počty hlasů, jichž dosáhly nominované tituly, se nezveřejňují.
 9. i) Každý rok se ve všech kategoriích postupuje bez ohledu na výsledky uplynulého ročníku.

 

Článek III.

Knižní ceny Litera  jsou vyhlašovány v těchto kategoriích:

 1. Litera za nakladatelský čin.

Cenu získává nakladatelství za vydání mimořádné publikace či edice.

 1. Litera za překladovou knihu.

Cenu získává překladatel za první překlad cizojazyčného textu do češtiny, pro jeho význam a objevnost v českém prostředí.

 1. Litera za literaturu faktu.

Cenu získává autor za práci naučnou, populárně naučnou či publicistickou.

 1. Litera za knihu pro děti a mládež.

Cenu získává autor za knihu pro děti a mládež.

 1. Litera za poezii.

Cenu získává autor za básnickou knihu (nikoliv výbor z díla).

 1. Litera za prózu.

Cenu získává autor za prozaické dílo.

 1. Litera pro objev roku.

Cenu získává autor, který dříve knižně nikdy nepublikoval.

Cena nemá odbornou porotu. Podle návrhů jednotlivých odborných porot o jejím držiteli rozhodne společně hlavní porota. Věnuje přitom zvláštní pozornost původní české beletrii.

 1. Kniha roku

Hlavní cena, která vzejde z nominací kategorií Litera za literaturu faktu, Litera za knihu pro děti a mládež, Litera za poezii, Litera za prózu a Litera pro objev roku. Tato cena v názvu ponese slovo Litera a jméno generálního sponzora.

 

 

Občanské sdružení Litera

Výbor:

Jan Kanzelsberger (Nadace Český literární fond)

Vladimír Karfík (České centrum PEN klubu)

Pavel Mandys

 

Ostatní členové

Miroslav Balaštík (Nadace Český literární fond)

Jana Čeňková (Česká sekce IBBY)

Tomáš Černý (SČKN)

Ivo Harák (Obec spisovatelů)

Markéta Hejkalová (Obec překladatelů)

Zlata Houšková (SKIP)

Petra Hůlová (Asociace spisovatelů)

Pavel Janáček (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Pavel Janoušek (Akademie věd ČR)

Radek Malý (Česká sekce IBBY)

Roman Ráž (České centrum PEN klubu)

Vít Richter (SKIP)

Blanka Stárková (Obec překladatelů)

Milan Trávníček (SČKN)

David Zábranský (Asociace spisovatelů)
Karlovarské minerální vody

 

Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod v České republice. Vedle tradiční minerální vody Mattoni jsou výrobci pramenité vody Aquila a minerální vody Magnesia. Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale. KMV v současné době vyváží své produkty do více než 20 zemí světa. Společnost se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě v České republice. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. Profesionální přístup KMV i jejích zaměstnanců k otázce kvality produktů byl ohodnocen celou řadou ocenění.

 

 

bg-3