Felix Culpa

Společenství autorů, publikujících pod pseudonymem Felix Culpa, zveřejňuje již třetím rokem na webovém portálu Tisickrate.cz pravidelné příspěvky v kategoriích zpravodajství, publicistika či téma, nechybí ani rozhovory. Aktuální společenské a politické dění glosují s hlubokou obeznámeností s historií a tradicí římskokatolické církve i s pozoruhodnou schopností vytvářet zábavná a chytrá fake news. Nápaditě tak reagují na vzmach působnosti dezinformačních serverů a seznamují čtenáře s tématy vzcházejícími z průběhu liturgického roku, přičemž vlídně satirickou formou nastavují zrcadlo církevnímu konzervativismu i předsudky obtěžkané sekulární veřejnosti. „Nikdo nám nepíše, co budeme diktovat,“ tvrdí autoři blogu, „a snažíme se psát seriózně, neboť Ježíš se jistě taky nikdy nesmál.“