Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou

Magnesia Litera – Kniha roku

Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou

Jürgen Serke

Triáda

Více

Litera za prózu

Hastrman

Litera za poezii

Grušas Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto

Litera za literaturu faktu

Princ Evžen Savojský

Litera za nakladatelský čin

Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou

Litera pro objev roku

Zvuk slunečních hodin

Litera za překladovou knihu

Básníci soumraku

Litera za přínos české literatuře

Jiří Gruntorád za knihovnu Libri prohibiti