Čtrnáctý ročník výročních knižních cen Magnesia Litera by měl po úspěších minulých let opět pomoci kvalitním českým i překladovým knihám, aby získaly co nejvíc čtenářů. Také v loňském roce prodeje vítězné knihy překročily bestsellerovou hranici 10 000 prodaných výtisků a to i přesto, že zatímco v ročnících minulých takových výsledků dosahovaly převážně beletristické knihy, tentokrát se jednalo o knihu z kategorie Literatura faktu, navíc velmi rozsáhlou, jejíž maloobchodní cena byla oproti cenám beletrie nejméně dvojnásobná (595 Kč). Průvodce protektorátní Prahou od Jiřího Padevěta se celkem prodalo 10 400 výtisků, z toho více než dvě pětiny (4200 ks) po vyhlášení nominací v březnu 2014. Ještě výraznější procentuální nárůst zaznamenaly prodeje vítězné knihy kategorie Litera za knihu pro děti a mládež: nonkonformní obrázkové encyklopedie Hlava v hlavě (s cenou opět nadprůměrně vysokou – 395 Kč) se za období březen 2014 – prosinec 2014 prodal trojnásobek původního nákladu. Nakladatelství Labyrint bohužel neposkytlo přesná čísla, pouze údaj o tom, že knihu dvakrát dotiskovalo. Principy a obsah originální „hlavopedie“ bude navíc rozvíjet online aplikace, kterou připravuje internetové oddělení České televize. Vítězství v kategorii próza ovlivnilo i prodeje knih Emila Hakla: zdvojnásobil se prodej vítězné prózy Skutečná událost (na celkových 2500 výtisků), ještě více byla medializace autora patrná na čerstvě vydané sbírce povídek Hovězí kostky, které se jen v průběhu dubna, kdy byly ceny vyhlášeny, a května 2014 prodalo více než 2000 výtisků

Struktura hlasování se také v letošním roce přidrží fungujícího modelu: o hlavní ceně Magnesia Litera – Kniha roku a také o nadžánrové kategorii DILIA Litera pro objev roku bude rozhodovat třísetčlenný sbor hlasujících, který tvoří lidé všech profesí knižní branže: knihkupci, knihovníci, redaktoři, kritici, pedagogové i samotní autoři, samozřejmě s vyloučením těch, u nichž by mohl nastat střet zájmů. O nominacích a vítězích jednotlivých kategorií rozhodují odborné pětičlenné poroty, předsedou poroty jako celku je renomovaný editor Jan Šulc. Kandidáty na porotce navrhují zástupci organizací oborově příslušných, schvaluje je občanské sdružení Litera, které tak má ve výběru porotců konečné slovo.

Slavnostní ceremoniál se bude letos opět konat v prostorách Nové scény Národního divadla (14. dubna od 20.00 hodin), moderovat jej budou společně Jiří Havelka (zároveň scenárista a režisér slavnostního večera) a Daniela Písařovicová. Slavnostní předávání bude vysílat Česká televize na kanálu ČT Art přímým přenosem. Nominovaní autoři budou mít možnost představit své knihy na čtyřech veřejných, zdarma přístupných autorských čteních, která budou probíhat v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1) vždy ve středu od 18. března do 8. dubna. Letošní ročník byl obeslán 349 přihláškami, což je stejně tolik, kolik bylo přihlášeno v loňském ročníku, v tomto ohledu rekordním. Nejpočetněji je opět zastoupena kategorie Litera za prózu se 78 tituly. Nejvíc přihlášených knih – celkem tři – má spisovatelka a ilustrátorka Renáta Fučíková; všechny v kategorii knih pro děti a mládež. Knihy kromě nakladatelů přihlašovali i sami autoři a jejich přátelé, dále muzejní a galerijní instituce, univerzity a školy, regionální knihovny i obecní úřady. Celkem knihy přihlásilo 136 subjektů. Číslo zároveň není konečné, porotci si mohou vyžádat další tituly, které mezi přihláškami postrádají – jak také již někteří učinili.

Titulárním partnerem cen je již od prvního ročníku společnost Karlovarské minerální vody se značkou minerální vody Magnesia. Společnost i letos odmění autora Magnesia Litera – Knihy roku prémií ve výši 200 000 Kč. Partnerem Ceny čtenářů je stejně jako loni největší české internetové knihkupectví Kosmas. Společnost odmění 500 vylosovaných čtenářů poukazem v hodnotě 200 Kč na libovolně vybrané knihy v internetovém knihkupectví kosmas.cz nebo v kamenných prodejnách Kosmas. K dispozici bude 100.000 pohlednic v knihkupectvích, knihovnách, školách či kavárnách. Aby byl jejich hlas platný, musejí čtenáři uvést knihu, která poprvé vyšla v roce 2014 a tou knihou musí být původní česká beletrie – tedy próza, poezie nebo kniha pro děti. Hlasovat lze i elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.magnesia-litera.cz a www.kosmas.cz a to až do 3. dubna.

Letos získá finanční prémii také vítěz jedné z dílčích kategorií. Jde o kategorii DILIA Litera pro objev roku. Díky příspěvku agentury DILIA je možné odměnit vítěze této kategorie částkou 30 000 Kč.

Mediálními partnery jsou časopis Respekt a deník Lidové noviny, dále kulturní a literární časopisy A2, Host, iLiteratura, Literární noviny a Tvar.

Počet přihlášek v jednotlivých kategoriích (celkem 349)
DILIA Litera pro objev roku: 24
Litera za knihu pro děti a mládež: 66
Litera za literaturu faktu: 71
Litera za nakladatelský čin: 27
Litera za poezii: 54
Litera za prózu: 78
Litera za překladovou knihu: 53