Třináctý ročník výročních knižních cen Magnesia Litera by měl po úspěších minulých let opět pomoci kvalitním českým i překladovým knihám, aby získaly co nejvíc čtenářů. Loňský ročník lze považovat z tohoto hlediska za vydařený, protože vítězného románu Rybí krev od Jiřího Hájíčka se prodalo do konce roku 2013 téměř 12 000 výtisků a překročil tak desetitisícovou hranici považovanou za hranici bestselleru. Díky zisku ceny Magnesia Litera – Kniha roku se prodeje Hájíčkova díla téměř zdvojnásobily z původních 6 683 prodaných výtisků od vydání v březnu 2012 do února 2013. Dobře se prodával také velkoryse vypravený komiks Velké dobrodružství Pepíka Střechy od Pavla Čecha (vítěz kategorie Litera za knihu pro děti a mládež), kterého se prodalo přes 4000 výtisků.

Struktura hlasování se také v letošním roce přidrží fungujícího modelu: o hlavní ceně Magnesia Litera – Kniha roku a také o nadžánrové kategorii DILIA Litera pro objev roku bude rozhodovat třísetčlenný sbor hlasujících, který tvoří lidé všech profesí knižní branže: knihkupci, knihovníci, redaktoři, kritici, pedagogové i samotní autoři, samozřejmě s vyloučením těch, u nichž by mohl nastat střet zájmů. O nominacích a vítězích jednotlivých kategorií rozhodují odborné pětičlenné poroty, předsedou poroty jako celku je ředitelka veletrhu Svět knihy Dana Kalinová. Oproti minulým ročníkům došlo v procesu jmenování porotců ke změně, která byla zakotvena do statutu cen: zatímco dříve bylo jmenování porotců plně v kompetenci příslušných obcí a institucí, od letošního ročníku procházejí návrhy těchto organizací schvalováním uvnitř občanského sdružení Litera, které má ve výběru porotců konečné slovo. Občanské sdružení Litera tak na sebe bere plnou odpovědnost za složení všech porot.

Slavnostní ceremoniál se bude letos opět konat v prostorách Nové scény Národního divadla (8. dubna od 20.00 hodin), moderovat jej budou společně Jiří Havelka (zároveň scenárista a režisér slavnostního večera) a Daniela Písařovicová. Slavnostní předávání bude vysílat Česká televize na kanálu ČT Art. Nominovaní autoři budou mít možnost představit své knihy na čtyřech veřejných, zdarma přístupných autorských čteních, která budou probíhat v Knihovně Václava Havla v pražské Galerii Montmartre v Řetězové ulici vždy ve středu od 12. března do 2. dubna. Letošní ročník byl obeslán 349 přihláškami, což je rekordní číslo: je to o 24 přihlášek více, než v jedenáctém ročníku v roce 2012. Nejpočetněji je opět zastoupena kategorie Litera za prózu se 73 tituly. Mezi přihlášenými jsou hned dvakrát zastoupeni otec a syn v téže kategorii Litera za prózu: Petr a Martin Vopěnkové a Ludvík a Jan Němcové. Knihy kromě nakladatelů přihlašovali i sami autoři a jejich přátelé, dále muzejní a galerijní instituce, univerzity a školy, regionální knihovny i obecní úřady. Celkem knihy přihlásilo 117 subjektů. Číslo zároveň není konečné, porotci si mohou vyžádat další tituly, které mezi přihláškami postrádají – jak také již někteří učinili.

Titulárním partnerem cen zůstává společnost Karlovarské minerální vody se značkou minerální vody Magnesia. Společnost i letos odmění autora Magnesia Litera – Knihy roku prémií ve výši 200 000 Kč. Partnerem Ceny čtenářů je stejně jako loni největší české internetové knihkupectví Kosmas. Společnost odmění 500 vylosovaných čtenářů poukazem v hodnotě 200 Kč na libovolně vybrané knihy v internetovém knihkupectví kosmas.cz nebo v kamenných prodejnách Kosmas. K dispozici bude 100.000 pohlednic v knihkupectvích, knihovnách, školách či kavárnách. Aby byl jejich hlas platný, musejí čtenáři uvést knihu, která poprvé vyšla v roce 2013 a tou knihou musí být původní česká beletrie – tedy próza, poezie nebo kniha pro děti. Hlasovat lze i elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.magnesia-litera.cz a www.kosmas.cz a to až do 28. března.

Letos získají podruhé v historii cen Magnesia Litera finanční prémie také vítězové některých kategorií. Jde o ty kategorie, jejichž patrony se staly Skupina ČEZ a divadelní, literární a audiovizuální agentura DILIA. Tyto kategorie ponesou v názvu jména zmíněných společností. Jde o kategorie ČEZ Litera za literaturu faktu a DILIA Litera pro objev roku. Díky příspěvkům obou zmíněných společností je možné odměnit vítěze příslušných kategorií shodně částkou 30 000 Kč.

Mediálními partnery jsou časopis Respekt a deník Lidové noviny, dále kulturní a literární časopisy A2, Host, iLiteratura, Literární noviny a Tvar.

Počet přihlášek v jednotlivých kategoriích (celkem 349)
ČEZ Litera za literaturu faktu: 49
DILIA Litera pro objev roku: 29
Litera za knihu pro děti a mládež: 66
Litera za nakladatelský čin: 39
Litera za poezii: 59
Litera za prózu: 73
Litera za překladovou knihu: 63