Příběhy z dlouhého století – Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku

Magnesia Litera – Kniha roku

Příběhy z dlouhého století – Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku

Pavel Zatloukal

Muzeum umění v Olomouci

Více

Litera za prózu

O rodičích a dětech

Litera za poezii

Bubnování na sudy

Litera za knihu pro děti a mládež

Strado a Varius

Litera za literaturu faktu

Příběhy z dlouhého století – Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku

Litera za nakladatelský čin

Nakladatelství Argo za edici Historické myšlení a Každodenní život

Litera pro objev roku

Paměť mojí babičce

Litera za překladovou knihu

Klaun’s Band