Ačkoliv o to organizátoři neusilují a pro porotce to znamená víc práce, třináctý ročník cen Magnesia Litera opět přinesl rekord v počtu přihlášek.  Letošní ročník byl obeslán 349 přihláškami, což je je o 24 přihlášek více, než v jedenáctém ročníku v roce 2012. Nejpočetněji je opět zastoupena kategorie Litera za prózu se 73 tituly. Mezi přihlášenými jsou hned dvakrát zastoupeni otec a syn v téže kategorii Litera za prózu: Petr a Martin Vopěnkové a Ludvík a Jan Němcové. Knihy kromě nakladatelů přihlašovali i sami autoři a jejich přátelé, dále muzejní a galerijní instituce, univerzity a školy, regionální knihovny i obecní úřady. Celkem knihy přihlásilo 117 subjektů. Číslo zároveň není konečné, porotci si mohou vyžádat další tituly, které mezi přihláškami postrádají – jak také již někteří učinili.