Simion Výtažník

Magnesia Litera – Kniha roku

Simion Výtažník

Petru Cimpoeşu

dybbuk

Více

Litera za prózu

Peníze od Hitlera

Litera za poezii

Oblast ticha

Litera za knihu pro děti a mládež

Myši patří do nebe

Litera za literaturu faktu

Zamrzlá evoluce aneb Je to jinak, pane Darwin

Litera za nakladatelský čin

Nakladatelství Oikoymenh za ediční řadu Dějiny filosofie

Litera za publicistiku

Proměněné sny. Deset rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra

Litera pro objev roku

Slabost pro každou jinou pláž

Litera za překladovou knihu

Simion Výtažník

Kanzelsberger cena čtenářů

Grandhotel